Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Status prawny

Status prawny:
Przedszkole Gminne w Jabłonnie jest placówką publiczną i działa na podstawie:
• Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w szczególności ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2007 nr 80, poz. 542) oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz.827)
• Ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.)
• Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)
• Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez zgromadzenie ONZ w dniu 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 ze zm.)
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).
• Aktu założycielskiego: Uchwały Rady Gminy Nr XLII/442/2014 z dnia 26 marca 2014

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Jabłonna
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie
Na czele przedszkola stoi Dyrektor.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 27.04.2015 r., godz. 14.10
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 18.01.2016 r., godz. 14.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.01.2016 r., godz. 14.27Adam PodemskiUsunięcie powiązania strony z plikiem
18.01.2016 r., godz. 14.16Adam PodemskiPowiązanie strony z plikiem
15.01.2016 r., godz. 15.55Adam PodemskiEdycja strony
27.04.2015 r., godz. 14.10Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 1410 razy.